Ilmastonmuutoksen seurauksista ja haittavaikutuksista ovat tieteilijöiden ja Vihreän Puolueen lisäksi puhuneet etenkin erliaiset ympäristöjärjestöt kuten Greenpeace. Esimerkiksi juuri Greenpeace on järjestänyt suuria julkisia kampanjoita kuten ”Pelasta Arktis”, joissa ilmastonmuutos ja sen estäminen ovat keskeisiä teemoja. Toinen maailmanlaajuisesti kampanjoiva organisaatio, joka on keskittynyt ilmastonmuutoksen estämiseen on 350.org. Vuosittain järestettävä Moving Planet – tapahtuma mobilisoi tuhansia ihmisiä kaduille erilaisten ryhmäaktiviteettien muodossa. Tarkoituksena on herättää julkista keskustelua aiheesta ja myös motivoida ihmisiä toimintaan. Yleensä kyseisenä päivänä tuhannet ihmiset ovat joko kävelleet, juosseet tai pyöräilleet maailman metropolien läpi, kiinnittääkseen huomiota ekologisempiin liikkumismuotoihin.

Mitkä sitten ovat ilmastonmuutoksen seuraukset?

Kuten Al Gore toteaa Epämiellyttävä totuus –dokumentissaan, yksi suuri huolenaihe on merenpinnan nousu jäätiköiden sulaessa. Ilmaston muuttuessa maailmaa uhkaavat myös yleistyvät myrskyt, tulvat ja kuivuus. Viime vuosikymmenellä maailma joutui todistamaan erilaisia normista poikkeavia sääilmiöitä, jotka aiheuttivat paljon vakavia seurauksia. Koettiiin äärimmäistä kuumutta, voimakkaita rankkasateita, ennen tuntematonta kuivuutta ja myös ennätysmäisen alhaisia lämpotiloja.

Luonnonkatastrofit uhkaavat yhtä lailla ihmisiä kuin myös maailman eläimiä. Ilmaston lämpiäminen uhkaa tuhota useiden lajien luonnollisen elinympäristön ja siten koko ekosysteemin. Ihmisille tämä tarkoittaa vähentynyttä ruokaturvaa, köyhyyden uhkaa ja suurta epävakautta. Jos esimerkiksi merenpinta nousee, se voisi merkitä akuuttia uhkaa monen maan rannikkoalueille ja niiden asukkaille. Pahimmassa tapauksessa ilmastonmuutoksen seuraukset voivat siis johtaa suuriin muuttoliikkeisiin.

Vaikka nämä uhkakuvat ovat todellisia, on tärkeää etteivät ihmiset mene paniikkiin tai jähmety tekemättömyyteen. Ryhmässä voidaan  muuttaa asioita tehokkaammin, mutta myös jokaisen yksilön teot ratkaisevat.

Yksi tapa vaikuttaa on esimerkiksi internetin ja sosiaalisen median kautta. Jokaisella on mahdollisuus jakaa tietoa aiheesta verkostojensa kanssa ja myös liittyä osaksi isompia projekteja ja kampanjoita. Tiedon saaminen, jakaminen ja verkostoituminen ovat siis jo ensimmäinen tärkeä askel ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Yhdessä ihmiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöön, vaikuttaa suurten yritysten toimintaan tai aloittaa uusia liikkeitä ja projekteja omassa kaupungissaan.

Oletko koskan miettinyt mitä sinä voisit tehdä tai muuttaa jokapäiväisessä elämässäsi? Varmaa on, että monet pienet teot yhdistettynä voivat ajan kanssa johtaa merkittäviin tuloksiin. Koskaan ei siis kannata luovuttaa tai ajatella, ettei yksin voi vaikuttaa asioihin!