Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla elämään maapallolla. Itse asiassa ilmastonmuutos uhkaa maataloutta ja sen kautta ruokaturvaa. Tässä videossa Evan Fraser kuvailee helposti ymmärrettävällä tavalla, mitä kaikkia seurauksia ilmastonmuutos tuo mukanaan ja millä tavalla se tulee vaikuttamaan ympäristöömme ja jokapäiväiseen elämäämme.

Tässä muutama keskeinen ajatus: 

1) Ilmaston lämpiäiminen johtaisi pidennettyyn kasvukauteen kylmelmillä alueilla, mutta kuivuuteen lämpimillä alueilla, jotka ovat ruokaturvan kannalta tärkeitä.

2) Maanviljelijöiden reaktio kuivuuden kohdatessa on oleellinen. Jos maanvilelijät osaavat toimia oikealla tavalla ja sopeutua kuivuuden mukana tuomaan haasteeseen, sadon pelastaminen on mahdollista.

3) Oikeilla välineillä ja tekniikoilla ilmastonmuutoksen katastrofisilta vaikutuksilta voidaan ainakin osittain välttyä.

4) Erilaisia kasvilajeja voidaan kehittää kestämään kuivuutta.

5) Säämuutoksia voitaisiin ennakoida paremmin kehittämällä siihen tarkoitettua teknologiaa.

6) Tieteen on oleva käytännönläheistä ja perustua maanviljeliöiden teitoihin ja kokemuksiin.

Yhteenveto: On siis äärimmäisen tärkeää, että maanviljelijät ovat mukana kehittämässä strategioita ruokaturvan säilyttämiseen. Tiede ei saa olla eristäytynyttä, pelkkiin teoreettisiin laskelmiin perustuva harjoitus.