Maailma ei ole koskaan muuttunut niin nopeaan tahtiin kuin nyt. Jos katsotaan ihmiskunnan historiaa etenkin viimeisen parin vuosisadan aikana, muutos on ollut hurjaa. Kehitystä on tapahtunut niin tieteen, teknologian ja yhteiskunnan tasolla. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, miten elämme, mitä teemme, miten käytämme aikaamme ja miten syömme jne.

Ikävä kyllä ihmisten nopealla kehityksellä on myös varjopuolensa, jotka ilmenevät etenkin ympäristöongelmissa, muuttuvassa ilmastossa sekä poliittisella että sosiaalisella tasolla.

Merkittävä ero globalisaation aikakautena on myös se, että yhteydet yksittäisten tekijöiden välillä ovat tulleet aina vaan tärkeämmiksi – ja usein myös pienemmiksi. Paikallisesti esiintyviä muutoksia ei voida enää niin vaan erottaa globaalin tason tapahtumista ja toistepäin. Minun blogikirjoitus tai julkaisu voi esimerkiksi vaikuttaa toisen ihmisen elämään toisella puolella maailmaa muutaman minuutin sisällä. Samalla ostopäätös kaupassa ja oma käyttäytyminen kuluttajana voi olla tapa vaikuttaa.

Myös informaation merkitys on äärimmäisen tärkeä nykymaailmassa. Suuri osa tiedosta on saatavana  muutaman klikkauksen päästä internetistä. Ainakin suurelle osalle maailmanväestöä tiedon saaminen, vastaanottaminen ja jakaminen on muuttunut huomattavasti helpommaksi viimeisten vuosikymmenien aikana.

Tämän blogin tarkoituksena on siis miettiä näitä erilaisia muutoksia ulkoisella ja myös sisäisellä tasolla. Ulkoiset tekijät vaikuttavat nimittäin huomattamasti meidän ihmisten käytösmalleihin, liikkumistapoihin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Länsimäissa, joissa kehitystaso on yleisesti ottaen hyvin korkea ja teknologialla on tärkeä rooli päivittäisessä elämässä, myös vapaa-ajan vietto on käynyt läpi paljon muutoksia. Internetin ansiosta verkostoituminen maailmalaajuisesti on mahdollista omalta kotikoneelta käsin. On mahdollista löytää seuraa, tehdä töitä, myydä ja ostaa tuotteita, varata matkoja – kaikki virtuaalisesti, ilman fyysistä rahaa, ilman tarvetta edes puhua. Älypuhelimien myötä kaiken tämän ja paljon muuta voi hoitaa jopa pelkästään puhelimen avulla.

Ajat ovat siis muuttuneet melko paljon niiltä päiviltä, jolloin esimerkiksi meidän isovanhemmat elivät. Heille oli vielä täysin normaalia käyttää kolikkopuhelinta, lähettää kirjeitä ja etsiä tietoa kirjastossa korttiarkistojen avulla. Jopa vanhempien sukupolvi on näpytellyt gradunsa vielä vanhanajan kirjoituskoneilla.

Elämme siis jatkuvan muutoksen jännittävää aikaa!